skip to Main Content

C14 datavimo laboratorija

Masių spektrometrijos laboratorija (Vilnius Radiocarbon) yra sudėtinė Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) – didžiausios mokslinių tyrimų įstaigos Lietuvoje – dalis. FTMC atlieka ne tik mokslinius tyrimus, tačiau ir kasmet suteikia užsakomųjų medžiagų matavimo, analizės paslaugų šimtams įmonių iš įvairių gamybos ir paslaugų sektorių Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2015 metų čia veikia 240 kV vienos pakopos greitintuvo masių spektrometras (SSAMS, National Electrostatics Corporation, JAV) bei moderni bandinių paruošimo laboratorija, turinti elementinį analizatorių (EA, Vario Isotope Select, Elementar, GmbH), sujungtą su automatine grafitizavimo sistema AGE 3 (IonPlus AG). Išmatuoto ¹⁴C/¹²C santykio tikslumas yra geresnis nei 0.3 %.

Dar svarbiau nei moderni įranga – čia dirbanti kvalifikuotų specialistų komanda, jau daugiau kaip 20 metų vystanti mokslinius tyrimus ir technologijas branduolio fizikos ir branduolio bei masių spektrometrijos srityse.

FTMC Jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos laboratorijoje yra išlaikomas valstybinis radionuklidų aktyvumo vieneto etalonas, kurį sudaro įrangos kompleksas, skirtas atkurti vieno iš fundamentaliųjų SI sistemos dydžių – radionuklidų aktyvumo – matavimo vienetą (s-1), turintį specialų pavadinimą – bekerelį (Bq).

Įstaiga sertifikuota pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, metrologijos ir aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų rengimo veiklų srityse.

Radiocarbon C14 Laboratory
Back To Top